Skipulagning vinnuferlis

Gerið áætlun um það hvenær þið ætlið að ljúka hverjum þætti og hve hratt þarf að vinna til að ritgerð verði tilbúin á tilskildum tíma. Hafið skiladag ritgerðar á hreinu og miðið vinnuferlið við að ljúka verkinu 2-3 dögum fyrir þann tíma. Hér skiptir máli hve löng ritgerðin á að vera, því lengri þeim mun nákvæmara þarf skipulagið að vera.

Dæmi: Nemandi sem hefur tvær vikur til að skrifa ritgerð upp á um það bil þrjár til fjórar síður gæti til dæmis skipulagt vinnu sína á eftirfarandi hátt:

1.- 4. dagur Lesa heimildir og punkta niður hugmyndir Miða við lágmark 3-5 heimildir
5. dagur Ákveða efnisatriði og búa til efnisgrind Má setja upp myndrænt, t.d. sem hugtakakort
6. dagur Skrifa inngang Inngangur getur tekið breytingum á síðari stigum
7.-10. dagur Skrifa meginmál Huga vel að skipulagi og samhengi.
11. dagur Skrifa lokaorð  
12. dagur Uppsetning og frágangur Gera efnisyfirlit, forsíðu og heimildaskrá
13-14. dagur Yfirlestur og lokafrágangur Fara vel yfir orðalag og stafsetningu

 

Athugið að það skiptir máli hvar og hvenær þið lærið. Finnið ykkur stað og tíma fyrir ritgerðarvinnuna/námið og setjið inn í stundaskrá ykkar eða skipulag. Einnig er gott að miða við það að vinna/læra í um það bil 30 mínútur í einu en taka 5-10 mínútna hlé inn á milli. Reglusemi og skipulag leiða til betri árangurs.