Upplýsingaleit og lestur heimilda

Þegar ljóst er um hvað á að skrifa er komið að því að finna upplýsingar og lesa sér til um viðfangsefnið. Stundum eru nemendur með námsbækur, aðrar bækur eða tímarit um efnið en oft hefst leitin á netinu. Þar má finna upplýsingar um flesta hluti en mikilvægt er að velja áreiðanlegar heimildir.

Upplýsingar þurfa að koma frá viðurkenndri vefsíðu, t.d. skóla, stofnunar eða samtaka, og vera merktar höfundi. Greinar á Wikipediu eru yfirleitt ekki eignaðar tilteknum höfundum og því ætti að varast notkun á efni þaðan. Bloggsíður einstaklinga eru óáreiðanlegar og því ekki æskilegt að vitna til efnis sem þar er að finna.

Góðar leitarsíður eru til dæmis Google Scholar og leitir.is.

Á bókasöfnum er einnig að finna mikinn fjölda bóka og tímarita og þar getur verið gott að hefja leit að upplýsingum. Lærið að nota safnið og leitið aðstoðar starfsfólks þegar á þarf að halda. Munið að oft er gott að byrja á að skoða stuttar yfirlitsgreinar um efnið, t.d. í námsbókum og alfræðiritum. Einnig getur verið gagnlegt að skoða efnisyfirlit bóka.

Stundum úthlutar kennari nemendum umfjöllunarefni og útvegar þær heimildir sem vinna skal með. Þetta flýtir fyrir og einfaldar vinnu nemanda sem getur þá strax hafist handa við að lesa heimildirnar og kafa ofan í efnið.

Þegar leitað er að upplýsingum um ritgerðarefnið er áríðandi að skrá jafnóðum hjá sér nöfn höfunda, útgáfuár, heiti tímarita og bóka og heiti vefsíðna og vefslóð eða DOI númer, því tímafrekt er að leita aftur uppi heimildir sem hafa verið notaðar sé það ekki gert strax.

Við lestur bóka eða greina er heppilegt að skrá hjá sér allar hugmyndir sem kvikna jafnóðum og jafnvel kalla þær skipulega fram með þankahríð og teikna upp sem hugtakakort.